sábado, 10 de agosto de 2013

Poesia a l´espai / Miró i l´escultura

Tot és ple de fotografies, només has de saber distingir quines són més interessants que les altres i captar-les sense manipular la realitat. Així la natura es propaga en ella mateixa, i l´obra que en resulta s´omple de veracitat. Francesc Català-Roca
L´anonimat em permet renunciar a mi mateix, però en fer-ho m`anim encara més. El mateix procés em fa cercar el renou ocult en el silenci, el moviment en la inmobilitat, la vida en les coses inanimades,
 l´infinit en el finit, les formes en el buit i jo mateix en l´anonimat. Joan Miró.

La fotografia como un papel central en la creación de un contexto visual para la difusión y recepción de su obra escultórica.

Miró junto a Sert compartían la idea panteista de fusionar el arte y la naturaleza.

La relación de la fotografia con la escultura puede entenderse como un simple documento o como una interpretación mas compleja de una obra de arte, de la misma manera que la fotografía puede interpretar ambos papeles, y vale la pena preguntarse donde, en esta ecuación, podríamos situar la documentación fotografica de la obra escultórica de Miró. Hacer una fotografía de una escultura representa un acto de selección, ya que  la cámara se ha de situar en relación a un punto de vista particular respecto a la escultura. Este acto de selección también constituye un acto de interpretación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

INTERESADOS

CONTENIDO